نوشته‌هایی با برچسب "مادر را ببین دختر را بگیر"

مادر را ببین، دختر را بگیر مادر را ببین، دختر را بگیر

مادر را ببین، دختر را بگیر. هر رفتاری که دوست دارید دخترتان داشته باشد ، ابتدا در خودتان ایجاد کنید! 9 گام، جلوتر قدم بردارید تا دخترتان، جا پای شما بگذارد و دنبالتان بیاید. حتماً این ضرب المثل را درباره ازدواج، شنیده اید که : «مادر را ببین! دختر را بگیر!» دلیل آن این است که دختران، بسیار شبیه مادران خود می شوند. دخترها در بزرگسالی، شخصیتی از خود نشان می دهند که از آموزشهای شما یا جامعه شکل گرفته و بیشتر از همه، از شما الگو گرفته است. پس هر رفتاری که دوست دارید دخترتان داشته باشد ، ابتدا در خودتان ایجاد کنید!. چند گام جلوتر قدم بردارید تا دخت

مادر را ببین، دختر را بگیر مادر را ببین، دختر را بگیر

هر رفتاری که دوست دارید دخترتان داشته باشد ، ابتدا در خودتان ایجاد کنید! 9 گام، جلوتر قدم بردارید تا دخترتان، جا پای شما بگذارد و دنبالتان بیاید. حتماً این ضرب المثل را درباره ازدواج، شنیده اید که : «مادر را ببین! دختر را بگیر!» دلیل آن این است که دختران، بسیار شبیه مادران خود می شوند. دخترها در بزرگسالی، شخصیتی از خود نشان می دهند که از آموزشهای شما یا جامعه شکل گرفته و بیشتر از همه، از شما الگو گرفته است. پس هر رفتاری که دوست دارید دخترتان داشته باشد ، ابتدا در خودتان ایجاد کنید!. چند گام جلوتر قدم بردارید تا دخترتان، جا پای شما بگذارد و دنب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه