نوشته‌هایی با برچسب "قوانین مربوط به اصناف"

قوانين پوشش، مربوط به اصناف و بخش خصوصي قوانين پوشش، مربوط به اصناف و بخش خصوصي

نویسنده: شادی صدر. قوانین اختصاصی پوشش. 1. برخورد قاطع با فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها خلاف شرع است. بخشنامه شماره ی 9929/ 78/ 1 - 2/ 10/ 1378 به کلیه ی مراجع قضایی کشور. نظر به اینکه نیروی انتظامی، مواردی از عدم حساسیت و برخورد نامناسب نسبت به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند گزارش نموده است؛ لذا تأکیداً توصیه می شود همکاران محترم قضایی مفاد بخشنامه ی 72/ 585/ م مورخ 4/ 3/ 1372 قوه ی قضاییه را در بررسی این قبیل پرونده ها مدنظر قرار داده و به آن عمل نمایند و رؤسا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه