نوشته‌هایی با برچسب "قانون مجازات تعزیرات"

از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (2) از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (2)

نویسنده: شادی صدر. قوانین عمومی پوشش. 1- تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه با ضرورت الگوسازی، بهینه سازی و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 2- آشنا ساختن دانشجویان - خصوصاً دختران - با توطئه ها، زمینه ها، روش های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب. 3- انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه. 4- نظارت جدی بر اجرای آیین نامه انضباطی دانشجویی در محیط های دانشگاهی، دانشکده ها، خوابگاه ها، ارد

از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (1) از قانون مجازات اسلامي- تعزيرات جرائم پوشش (1)

نویسنده: شادی صدر. قوانین عمومی پوشش. مصوب 2/ 3/ 1375 مجلس شورای اسلامی. ماده 638 - هر کس علناً در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه