نوشته‌هایی با برچسب "فراموش شده ها"

زنانگی‌های فراموش شده زنانگی‌های فراموش شده

زنانگی‌های فراموش شده. پدر، همیشه زندگی و موفقیتش را مدیون مادر بود. این اواخر که سنش بالاتر رفته بود و دلش نازک شده بود، وقتی خاطرات دوران ورشکستگی‌اش را تعریف می‌کرد، گوشه‌ی چشمش خیس می‌شد. بارها گفته بود که چطور به خاطر بدهی‌اش مجبور شده بود مغازه و خانه را بفروشد و مادر با همدلی و همراهی‌اش نگذاشته بود آب از آب تکان بخورد. پدر بارها و بارها تعریف کرده بود و ما مانده بودیم در عجب از هنر مادرمان. شادمانی را غذای روح می‌دانند. زنان شاداب و سرزنده محیط خانه را به مکانی امن و پرآرامش تبدیل می‌کنند. زن به طور مداوم با اعضای خانه در ارتباط اس

زنانگی‌های فراموش شده زنانگی‌های فراموش شده

پدر، همیشه زندگی و موفقیتش را مدیون مادر بود. این اواخر که سنش بالاتر رفته بود و دلش نازک شده بود، وقتی خاطرات دوران ورشکستگی‌اش را تعریف می‌کرد، گوشه‌ی چشمش خیس می‌شد. بارها گفته بود که چطور به خاطر بدهی‌اش مجبور شده بود مغازه و خانه را بفروشد و مادر با همدلی و همراهی‌اش نگذاشته بود آب از آب تکان بخورد. پدر بارها و بارها تعریف کرده بود و ما مانده بودیم در عجب از هنر مادرمان. شادمانی را غذای روح می‌دانند. زنان شاداب و سرزنده محیط خانه را به مکانی امن و پرآرامش تبدیل می‌کنند. زن به طور مداوم با اعضای خانه در ارتباط است و در همه‌ی موقعیت‌های

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه