نوشته‌هایی با برچسب "خنده های از ته دل"

یک خنده ی از ته دل زنانه  یک خنده ی از ته دل زنانه 

یک خنده ی از ته دل زنانه. فکر می کنید اگر کودکتان زبان درست و حسابی داشت و می توانست مادرش را توصیف کند، چگونه از شما یاد می کرد؟ روزی چند بار سر او داد می کشید و . ؟ چقدر برای او وقت می گذارید؟ چقدر در کنار او می نشینید و برایش کتاب می خوانید و با او بازی می کنید؟. وای خدا خسته ام کردی. نکن دیگه بچه روانیم کردی. ای خدا عجب غلطی کردم بچه دار شدم . اینها جملاتی است که مادران امروزی حداقل روزی هفت، هشت مرتبه می گویند، خوب چه کار کنند بندگان خدا، در آپارتمان های به اندازه قوطی کبریت، بدون حیاط و دار و درخت، با حداکثر فاصله از پدر و مادرشان و ی

یک خنده ی از ته دل زنانه  یک خنده ی از ته دل زنانه 

یک خنده ی از ته دل زنانه. فکر می کنید اگر کودکتان زبان درست و حسابی داشت و می توانست مادرش را توصیف کند، چگونه از شما یاد می کرد؟ روزی چند بار سر او داد می کشید و . ؟ چقدر برای او وقت می گذارید؟ چقدر در کنار او می نشینید و برایش کتاب می خوانید و با او بازی می کنید؟. وای خدا خسته ام کردی. نکن دیگه بچه روانیم کردی. ای خدا عجب غلطی کردم بچه دار شدم . اینها جملاتی است که مادران امروزی حداقل روزی هفت، هشت مرتبه می گویند، خوب چه کار کنند بندگان خدا، در آپارتمان های به اندازه قوطی کبریت، بدون حیاط و دار و درخت، با حداکثر فاصله از پدر و مادرشان و یا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه