نوشته‌هایی با برچسب "حجاب در جامعه ایران"

تأثير مدرنيته بر تحولات حجاب بانوان در جامعه ايران تأثير مدرنيته بر تحولات حجاب بانوان در جامعه ايران

نویسندگان:. دکتر اسماعیل کاوسی (1). بهناز قاضی شعرباف (2). دوره های قبل از پهلوی، پهلوی و انقلاب اسلامی. چکیده. در این مقاله در راستای تبیین نقش مدرنیته بر تحولات حجاب بانوان در جامعه ی ایران، نخست به اهمیت موضوع پرداخته و سپس ضمن ارائه ی تعاریفی از مدرنیته، وضعیت مدرنیته را در ایران تشریح نموده و چگونگی مدرنیته و تأثیرات آن بر حجاب بانوان در سه دوره قبل از پهلوی، پهلوی و انقلاب اسلامی بررسی و تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی این مطلب است که بین مدرنیته و مسائلی چون حقوق شهروندی، آزادی و برابری رابطه قوی وجود دارد. همچنین بین مدرنیته و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه