تفاوت های زنان و مردان

در زوج هایی که زن زیباتر از مرد است

گروهی از دانشمندان دانشگاه تنسی در آمریکا با انجام تحقیقاتی بسیار گسترده در میان زوج های آمریکایی، به این نتیجه رسیدند که زنان برای موفقیت در زندگی مشترک باید مردی را انتخاب کنند کهاز نظر ظاهر کمتر از آنها جذاب باشد. به گفته این محققان در زوج هایی که زن زیباتر از مرد است، زن و مرد بیشتر مراقب یکدیگر بوده و خانواده از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. در تحقیقات این پژوهشگران 82 زوج با متوسط سنی 25 سال شرکت کردند که بیش از شش ماه از ازدواج آنان نگذشته بود. در مرحله اول این سری آزمایشات گروهی از افراد آموزش دیده زیبایی و جذابیت زن و مرد را با امتیا

ادامه مطلب ...
حس ششم در زنان قوی تر از مردان است

خانم ها پیام های نامحسوس را قوی تر از آقایان دریافت می کنند و به نکات ناگفته بهتر پی می برند در هر سنی که باشیم ، برای این که زندگی شاد و موفقی داشته باشیم ، نیاز داریم دانش و مهارت های زندگی خود را افزایش دهیم. به عبارت دیگر، هر زن و مردی ، وقتی آگاهی های خود را بالا برند ، می توانند بر ذهن خود مدیریت کنند ، خود را تغییر داده و انرژی ، احساس ها و عواطف خود را در جهت مثبت به کار گیرند و زندگی خود و زندگی مشترک را درهر سنی که باشند، بهبود بخشند و حتی آن را به بهشت تبدیل نمایند. چرا خانم ها روابط ، احساس ها، علائم کلامی و غیرکلامی، پیام های محس

حس ششم زنان حس ششم در زنان حس ششم قوی

ادامه مطلب ...
• جدول تفاوت ویژگی های زنان و مردان

بر اساس آمار موسسه "هاریس"، فقط 76 درصد از زنان، اعلام کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود: * زنان. بر اساس آمار موسسه "هاریس"، فقط 76 درصد از زنان، اعلام کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود:* زنان تشریفات را دوست دارند. * مردان کمتر تشریفاتی هستند. * زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند. * مردان، هدف گرا بوده و به

ادامه مطلب ...
اگر درك كنیم كه شخصیت زن و مرد متفاوت است ...

مسلماً پاسخ هر یک از ما نسبت به چنین پرسشی بر اساس نوع نگرشودیدگاه ها ، شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی خانوادگی که در آن رشد کرده و پرورش یافته ایم متفاوت است. اما علیرغم تمام تفاوتهای موجود در اندیشه و عمل ، پاسخ قطعی و مشترکی نیز برای این پرسش در بطن تمام جوابها پیدا می شود و آن دست یافتن به آرامش ، شادی و احساس رضایتمندی است . شاید بتوان ادعا کرد مهمترین کارکرد نهاد خانواده ، به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی ، تحقق بخشیدن به آرزوی دیرین تمام نسلها ، اقوام و نژادهای بشری استیعنی رسیدن به آرامش . صرف نظر از این که ازدواج هر یک از ما چ

ادامه مطلب ...
10 برتری جالب زنان بر مردان

زنان بهتر حرف می‌زننددر یک مطالعه گسترده که در سال 2008 در 3 کالج و دانشگاه آمریکا در بین دانشجویانی از نژادها و رنگ پوست‌های مختلف انجام گرفت، مشخص شد که زنان در حین مطرح‌کردن جملات منظور خود را شفاف‌تر و درست‌تر بیان می‌کنند. درواقع وقتی تصاویری به نمایش درمی‌آمد شرکت‌کننده‌ها- چه زن‌ها و چه مردها- از طریق جملات زنان بهتر موضوع مرتبط با تصاویر را می‌فهمیدند. در واقع درک زنان از نمایش یک تصویر و سپس توضیح آن جامع‌تر، پرنکته‌تر و دقیق‌تر از مردان بود. زنان سریع‌تر هستندبراساس مطالعات انجام شده، شاید در دوهای سرعت مردان از زنان پیش بیفتند، اما

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه