10 عامل مؤثر در کاهش ميل جنسي زنان

10 عامل مؤثر در کاهش ميل جنسي زنان
10 عامل مؤثر در کاهش ميل جنسي زنان


 


 
يکي از مضامين مشترک در مورد سلامت جنسي افراد، دلايلي است که زنان را به رابطه ي جنسي با همسرشان بي علاقه مي کند. ده موردي که مي خوانيد از شايع ترين دلايل بي علاقگي زنان به رابطه زناشويي هستند.

مصرف قرص هاي خوراکي ضد بارداري
 

بعضي از زنان با مصرف قرص هاي ضد بارداري خوراکي دچار کاهش ميل جنسي مي شوند و در صورتي که زن و شوهر از اين تأثير آگاه نباشند، ممکن است اين موضوع به تعارض و اختلاف آن دو بيانجامد.
يکي از تأثيرات قرص هاي ضد بارداري بر ميل جنسي، افزايش دادن ميزان «گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسي» است. اين هورمون يک ماده ي پروتئيني است که به تستوسترون در بدن زنان متصل مي شود؛ درنتيجه ميزان تستوسترون آزاد در خون آن ها کم شده و ميل جنسي آن ها نيز کاهش مي يابد. دراين موارد بايد از ساير روش هاي ضد بارداري غير هورموني استفاده کرد.

مصرف داروهاي ضد افسردگي
 

مصرف اين داروها نيز يکي از علل شايع کاهش ميل جنسي در زنان است. البته خود افسردگي هم باعث کاهش ميل جنسي مي شود. دراين موارد بايد از يک متخصص کمک بگيريد تا هم افسردگي تان درمان شود و هم دارويي براي تان انتخاب شود که کمترين اثر جانبي از لحاظ جنسي را داشته باشيد.

شير دهي
 

شير دهي (بخصوص اگر با کم خوابي همراه باشد) در گروهي از زنان باعث کاهش ميل جنسي مي شود. علت اين وضعيت توليد هورمون پرولاکتين در بدن زنان است که توليد شير در سينه را مي کند و از طرفي باعث کاهش ميل جنسي مي شود. البته اين يک مشکل همگاني نيست و تنها درگروهي از زنان رخ مي دهد.

کم خوابي
 

کم خوابي ممکن است يک علت کاهش ميل جنسي باشد و در واقع خستگي بيش از حد زن ممکن است مانع رابطه ي او با همسرش شود. شايع ترين علت کم خوابي در زنان گرفتاري ناشي از رسيدن به بچه هاست.
دربعضي از زنان نيز مشکلاتي در رابطه با همسرشان باعث بي خوابي مي شود؛ اين زنان ممکن است از خوابيدن کنار شوهرشان احساس ناراحتي کنند يا به دلايل محيطي مانند صداي وسايل نقليه شهري، حيوانات خانگي همسايه ها، خيابان هاي شلوغ مجاور يا سر و صداي همسايگان کمبود خواب داشته باشند. کمک شوهر به زن براي کاهش خستگي او دراين موارد اهميت دارد.

استرس
 

فشارهاي شغلي، مشکلات مالي، استرس تحصيلي، خانواده هاي گسترده که در آن ها زن بايد از ساير نزديکان هم مراقبت کند و... ممکن است باعث ايجاد استرس در زن و کاهش ميل جنسي او شود. حال اگر استرس ناشي از اختلافات با خود شوهر باشد، وضع بدتر هم خواهد شد. وقتي استرس وجود دارد، بهترين گزينه صحبت کردن با همسر است.

اختلاف با همسر
 

دربعضي از زنان اختلاف ها و نارضايتي در رابطه با شوهر ممکن است روابط جنسي را تحت تأثير قرار داده و در بسياري از موارد باعث کاهش ميل جنسي نسبت به همسر شود. گاهي هم مرد در رابطه ي جنسي، همسرش را به عنوان يک شيء در نظر مي گي��د و رابطه ي عاطفي عميقي با او برقرار نمي کند. در اين موارد خشمي که زن به علت نارضايتي از همسرش احساس مي کند با احساسات شهواتي در آميخته مي شود. راه حل در اين موارد مراجعه به يک درمانگر جنسي است تا به بررسي روابط زوجين بپردازد و شيوه هايي را براي بهبود زندگي جنسي آن ها توصيه کند.

کاهش ميزان تستوسترون آزاد
 

کاهش ميزان تستوسترون آزاد در خون زنان نيز مانند مردان باعث کاهش ميل جنسي مي شود. تستوسترون کل (ميزاني که به طور معمول در آزمايش ها سنجيده مي شود) به ما مي گويد که در مجموع چقدر تستوسترون درجريان خون وجود دارد، اما بخشي از اين تستوسترون به مولکول هايي درون خون مانند «گلوبولين اتصالي هورمون جنسي» متصل هستند.هنگامي که تستوسترون به اين مولکول ها متصل مي شود، آثار فيزيولوژيک خود را از جمله درمورد ميل جنسي اعمال نمي کند و تستوسترون آزاد است که آثار مربوط به اين هورمون را ايجاد مي کند.

ميزان بالاي «SHBG»
 

زني که ميزان گلوبولين اتصالي هورمون جنسي يعني «SHBG» بالايي دارد ممکن است دچار کمبود ميلي جنسي شود. دراين حالت ميزان تستوسترون آزاد در دسترس خون نيز کاهش مي يابد.
شمار زيادي از پژوهشگران جنسي استفاده از قرص هاي ضد بارداري خوراکي را به عنوان يک عامل شايع افزايش «SHBG» در نظر مي گيرند.

ترس از صميميت
 

ناتواني در رسيدن به حدي از صميميت که براي رابطه ي جنسي و حفظ آن ضروري است، يک دليل بسيار شايع براي کاهش ميل جنسي در زنان است.

تصوير ذهني نامناسب از بدن
 

زناني که بدن شان از چشم همسر يا خودشان غير جذاب است ممکن است به اين علت دچار کاهش ميل جنسي شوند.
براي حل اين ده مشکل شايع بعضي از موارد را مي توان با مطالعه، کسب اطلاعات و برقراري ارتباط با همسر حل کرد. دربعضي موارد ديگر هم نياز به کمک تخصصي پزشک، متخصص آزمايشگاهي و درمانگر جنسي وجود دارد.
منبع: 7 روز زندگي 128 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه