کوردي لاين

 کوردي لاين

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

جنس کوردي لاين ( Cordyline ) يا نخل گرزي که به نخل کلمي (1) نيز معروف است. داراي 15 گونه از گياهان هميشه سبز بته اي نخل گونه و متعلق به خانواده ي سوسنيان (2) است. اين گياهان به علت برگ هاي زينتي و زيباي خود مورد توجه مي باشند. بسياري از آنها گياهان گلخانه اي هستند ليکن برخي نمونه هاي ظريف را مي توان درون آپارتمان پرورش داد. يکي از گونه هايي که داراي برگ هاي نرم و ظريفي است و در آپارتمان ها نگهداري مي شود C.terminalis است که غالباً به نام Dracaena. terminalis شناخته شده است. اين گياه ممکن است به ارتفاع يک متر يا بيشتر رشد نموده و بايستي در شرايط گرم نگهداري شود، برگ هاي دراز و نيزه اي و ظريف آنها به صورت تجمع رشد نموده و هنگامي که گياه به حد بلوغ رسيد شبيه نخل مي شود. برگ هاي سبز با رنگ هاي زرد، قرمز و ارغواني آميخته مي باشند. در واريته هاي مختلف رنگ هاي برگ ها بسيار متنوع مي باشد.
گياه را درون گلدان محتوي پيت و کمپوست کاشته در نور کامل قرار دهيد. در تابستان آبياري منظم نموده و هر ده روز يک مرتبه تغذيه نماييد. گياه را هر دو سال يک مرتبه به گلدان بزرگتر با خاک تازه انتقال دهيد. درون گلخانه در تابستان نياز به تهويه هوا مي باشد. گياهان را در زمستان درحدود 15 درجه سانتي گراد قرار داده و خاک گلدان را تنها مرطوب نگهداريد.
کوردي لاين - تصویر 2
براي تکثير کوردي لاين از پاجست و جوانه هايي استفاده نماييد که در اطراف و پايين گياه مي رويند. آنها را از گياه مادر قطع نموده و در مخلوطي از پيت و شن در جاي مرطوب با درجه حرارت حدود 20 درجه سانتي گراد قرار داده تا ريشه ايجاد نمايند. سپس آنها را به گلدان هاي کوچک منتقل نماييد. از طريق کاشت بذر نيز مي توان آنها را تکثير نمود.
گياه معمولاً عاري از آفات گياهي است ليکن بيماري قارچي يا باکتريايي ممکن است ايجاد لکه هاي سياه و يا قهوه اي در برگ ها بنمايد.

پي نوشت ها :

1. Cabage palm
2. Liliaceae

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه