کريپتانتوس

کريپتانتوس

 

نویسنده: دکتر هرمزدیار کیانمهر
 

کریپتانتوس (Cryptanthus) دارای بیش از 20 گونه از گیاهان همیشه سبز است از خانواده ی آناناس (1) و زیستگاه اصلی آن برزیل است. برخلاف دیگر گونه های زینتی خانواده ی آناناس این گیاهان فاقد مخزن های آب در وسط گیاه می باشند. برگ های آنها خیلی فشرده و روی هم قرار نگرفته ولی پهن و گسترده می باشند. برگ های نسبتاً گوشتی آنها نقش ها و رنگ های جذاب و زیبایی دارند. گل های آنها کوچک، دارای سه گلبرگ بوده ولی نمایشی نیستند. و ممکن است در زمان های مختلفی از سال ایجاد شوند. این گیاهان برای آپارتمان و گلخانه بسیار مناسب هستند.
برخی گونه های معروف و زیبای آنها C.acaulis و C.zonatus است. گونه ی C.acaulis دارای برگ های مواج سبز کم رنگ است که ممکن است در حاشیه خاردار باشند و دارای نقاط سفید فلس مانند در زیر برگ ها می باشند. برگ ها به صورت مجموعه نسبتاً فشرده ای در پایین گیاه رشد می نمایند. لکه های فلس مانند که گاه ممکن است در هر دو سطح برگ ها ظاهر شوند یک حالت آردی به برگ ها می دهند.
کريپتانتوس - تصویر 2
گیاه را در ابتدای فصل بهار و تابستان آبیاری منظم نموده و هر دو هفته یکبار با کود مایع تغذیه نمایید. در زمستان آبیاری را متوقف ولی خاک گلدان را مرطوب نگهدارید. گیاه را در معرض نور کافی ولی نه مستقیم قرار داده و روزانه اسپری نمایید.
گیاه بالغ معمولاً تولید گیاهچه هایی در بین برگ ها و در پایین می نماید. این گیاهچه ها را در بهار که هنوز کوچک هستند از گیاه مادر قطع نموده و در گلدان های کوچک و یا محل مخصوص قلمه ها بکارید، مراقبت نموده تا ریشه ایجاد نمایند. پس از آن که ریشه ایجاد نمودند آنها را به خاک معمولی و گلدان بزرگتر انتقال دهید.

پی نوشت ها :

1. Bromeliaceae

منبع مقاله :
کیانمهر، هرمزدیار، (1388)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری، تهران: آییژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه