کالانکوئي

کالانکوئي

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

گياهان کالانکوئي (Kalanchoe) بيشتر مناسب گلخانه هستند، ليکن برخي نمونه هاي آنها قابل کشت و نگهداري در آپارتمان مي باشند. کالانکوئي متعلق به خانواده ي کراسولاسه (1) است. اين گياهان داراي برگ هاي زيبا و گوشتي و همچنين گل هاي لوله اي بوده که به صورت خوشه اي و فراوان توليد مي شوند. کالانکوئي را به سادگي مي توان پرورش داد. يکي از گونه هاي زيبا به نام K.blossfeldiana بومي ماداگاسکار است. اين گياه تا 30 سانتي متر ارتفاع رشد مي کند. آنها برگ هايي تخم مرغي پهن گوشتي به رنگ سبز کم رنگ دارند که به شکل قاشقي بوده و لبه دار مي شوند. گياه به صورت فشرده و بته اي رشد مي نمايد. گل هاي خوشرنگ قرمز آنها به صورت مجموعه خوشه اي بر روي ساقه هاي گلزاي بدون برگ و از محور برگ هاي بالايي ايجاد مي شوند. گل ها ممکن است در طول سال ايجاد برگ و از محور برگ هايي بالايي ايجاد مي شوند. گل ها ممکن است در طول سال ايجاد شوند ليکن بيشترين گلزايي را از اسفند ماه تا اواخر بهار دارد. اين گونه بيشتر براي گل هاي زمستاني خود مورد توجه است. هيبريدهاي آنها گل هايي متنوع و به رنگ هاي قرمز، سفيد و يا زرد توليد مي کنند.
کالانکوئي در خاک کمپوست خوب رشد مي کند. در بهار و تابستان به آبياري منظم و نور کافي نياز دارد. در زمستان آن را پشت پنجره و در معرض نور قرار دهيد ليکن آبياري را متوقف کرده و تنها خاک آن را مرطوب نگهداريد. در زمستان در دماي بين 5 درجه سانتي گراد و 10 درجه سانتي گراد قرار دهيد.
کالانکوئي - تصویر 2
ازدياد کالانکوئي بيشتر از طريق بذر صورت مي گيرد. بذرها را در سطح کمپوست و در فروردين ماه بکاريد و در جاي گرم و مرطوب و در 21 درجه سانتي گراد قرار دهيد تا رويش نمايند. گياهچه ها را پس از آن که به حد کافي رشد نمودند به گلدان منتقل نماييد. از طريق قلمه نيز آنها را مي توان افزايش داد. قلمه ها را به اندازه 10 سانتي متر در ماه هاي آخر بهار و تابستان تهيه نموده دو روز آنها را در هواي آزاد قرار داده و سپس درون کمپوست بکاريد و در جاي مخصوص گرم و مرطوب قرار دهيد تا ريشه توليد نمايند.
حشرات کوچک ممکن است به برگ ها و ساقه آسيب برسانند. کالانکوئي معمولاً عاري از بيماري هاي گياهي است.

پي نوشت ها :

1. Crassulaceae.

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه