کالانتئا

کالانتئا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

جنس کالانتئا (Calanthea) يا مارانتا (1) متعلق به خانواده ي مارانتاسه (2) و داراي حدود 150 گونه است. اين گياهان هميشه سبز چند ساله و گياهان گلخانه اي و آپارتماني هستند. آنها براي برگ هاي زيبا و زينتي خود مورد توجه هستند. گونه هاي آنها با نام مارانتا شناخته شده اند. يکي از گونه هاي متداول C. insignis است که برگ هاي نسبتاً دراز نيزه اي دارد. برگ ها پر رنگ سبز و سبز تيره و در حاشيه رگبرگ ها لکه هاي سبز بارزي وجود دارد. برگ ها در حاشيه مواج بوده و در زير برگ ها نيز تنوع خاصي از لکه ها و رنگ ها ديده مي شود.
يکي ديگر از گونه هاي متداول و زينتي C.makoyana معروف به گل طاووس است که داراي برگ هاي تخم مرغي با دمبرگ هايي دراز است. رنگ برگ ها سبز نقره اي گاه با حواشي مواج با رنگ متفاوت و داراي لکه هاي نامنظم سبز تيره در طول رگبرگ هاست. زير برگ ها رنگ ها و لکه ها قرمز و ارغواني است. گونه هاي نامبرده را به خوبي مي توان درون ساختمان و آپارتمان با توجه کمي پرورش داد.
گياه را مي توان در خاک سبک و پيت کاشت که زهکشي کامل داشته باشد.
کالانتئا - تصویر 2
گياه سايه دوست است و هميشه بايستي در سايه قرار داشته باشد نور زياد و مستقيم رنگ ها و نقش هاي برگ ها را تحت تأثير قرار داده و تغيير مي دهد. در فصول رشد آبياري منظم لازم است و بهتر است با آب مقطر يا آب باران اسپري شده و مرطوب نگاهداشته شوند. اسپري با آب معمولي ممکن است ايجاد لکه هاي ناخواسته اي در سطح برگ بکند. در فصل تابستان و هواي گرم براي رشد بهتر و حفظ زيبايي گياه را با گلدان در ظرف بزرگتري که حاوي خزه و يا ابر خيس مي باشد قرار دهيد تا رطوبت بيشتر به گياه برسد. گياه را در زمستان در جاي خنک قرار دهيد (بين 10- 15 درجه سانتي گراد) و فقط به اندازه اي آبياري کنيد که خاک آن کاملاً خشک نشود. به عبارت ديگر خاک را نمناک نگاهداريد. در تابستان هر سال گلدان و خاک گياه را تعويض نماييد. از تغذيه گياه در فصول رشد به وسيله کود مايع هر دو هفته يک بار غافل نشويد.
گياه ريشه هاي قطور و ريزوم توليد مي نمايد که مي توان آنها را در تابستان تقسيم نمود به شرطي که هر کدام از تقسيمات داراي نوک رشد رويشي و چند برگ باشد. آنها را مي توان در خاک مخلوط پيت و شن کاشت و در جاي گرم و مرطوب جهت رشد ريشه قرار داد و سپس به گلدان هاي جداگانه انتقال داد.
گياهان معمولاً عاري از آفات و بيماري هاي گياهي هستند.

پي نوشت ها :

1- Maranta
2- Marantaceae.

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه