چرا ابتدا باید با خودتان ازدواج کنید؟! - تصویر 1

با نزدیک شدن روز ازدواجم ، بسیار هیجانزده بودم . جزئیات عروسی آماده بود ، لباس و جواهرات انتخاب شده بود و من و نامزدم با آگاهی تمام مشغول طراحی جشن ازدواجمان بودیم . ناگهان در لحظه ای وحشتناک ، من شک کردم ! معده ام درد گرفت . سرم گیج می رفت و به تمام دلایلی فکر میکردم که چرا نباید با این فرد ازدواج کنم . قد او بیش از حد کوتاه است . شاید عاشق او نباشم . آیا احساسی که من دارم درست است ؟ من درحال غرق شدن بودم و می ترسیدم . هنگامی که در آینه خیره شدم و در پی دریافتی عمیق بودم ، متوجه شدم که من با تردید نسبت به خود و ترس و شرمساری از گذشته ام ازدواج کردم و تا قبل از رفع این مشکلات نمی توانستم با صداقت به آینده ی مشترکم با جاش وارد شوم .

در آن لحظه می دانستم که هنوز به خاطر طلاقم از خود متنفرم . یا شاید به طور دقیق تر بخاطر ازدواج اول خود . من همسر سابقم را بی قید و شرط دوست نداشتم . من دعوا راه می انداختم ، ادای آدم های از خود گذشته را در می آوردم و رفتاری از خود مطمئن داشتم . من ادای زنان وظیفه شناس را درمی آوردم ،شام درست می کردم و لباس ها را می شستم و سپس با او دعوا می کردم که چرا کمکم نمی کند. توقع داشتم بداند من در هر لحظه چه می خواهم و سپس به دلیل برآورده نکردن خواسته هایم سرش داد می زدم . سال ها او را به خاطر طلاقمان سرزنش می کردم ، اما ناگهان فهمیدم در اعماق وجودم ، خود را به دلیل رفتارم در زندگی مشترک مقصر می دانستم !

" شما مجبور نیستید چیزی بیش از آنچه هستید و یا بخشنده تر باشید تا کسی دوستتان بدارد . شما همینطور هم دوست داشتنی هستید . "

حقیقت این است که من خود را غرق در ازدواجم کرده بودم . من به جای نگهداری از خود سعی در راضی کردن او داشتم . به خوبی به یاد دارم وقتی چیزی را می خواستم و آن را به دست نمی آوردم چطور جنجال راه می انداختم . من رویاهایم را فدا کردم ، زندگی مطلوبم را فدا کرده و بخش هایی از خودم را مخفی کردم ؛ فکر می کردم اگر از او حمایت کنم کافیست، اما نبود . اگر می خواستم این بار موفق باشم باید ابتدا خودم را درست می کردم .

و اینگونه بود که مهمترین عهد عمرم را بستم. به ساحلی که قرار بود چند روز دیگر در آنجا با جاش ازدواج کنم رفته و ابتدا با خودم ازدواج کردم . تعهدات خود را نوشتم ، برای دعا خواندن زانو زدم و در حالی که دستم را روی قلبم گذاشته بودم با صدای بلند تعهداتم را یک به یک خواندم :

تعهد می دهم که به ندای قلبم گوش کنم .

تعهد می دهم که هدف بزرگ خود را دنبال کنم .

تعهد می دهم که حقیقت را راجب خود بگویم .

تعهد می دهم که بگذارم دوستم داشته باشند .

تعهد می دهم که خود را تحسین کرده ، بدنم را گرامی بدارم و به طور مثبت و مطمئنی خودم را ستایش کنم .

تعهد می دهم که هوای خودم را داشته باشم و هر روز به خود بگویم که عاشق خودم هستم .

تعهد می دهم که از خودم با شیرینی و خوشمزگی و لذت پذیرایی کنم .

تعهد می دهم که پیش از هر چیزی به فکر خودم باشم .

من معشوق خود هستم و جسم و روح و قلب و ذهنم از آن من است !

حقیقت این است که تعداد کمی از ما واقعا عاشق خود هستیم . من تمام روز این موضوع را می بینم . زنانی که از خود متنفرند ، بخاطر تندی با فرزندانشان خود را سرزنش می کنند ، خود را شکنجه می کنند که چرا باکسی که دوست ندارند ازدواج کرده اند. زنانی که زیر فشار ، خواسته های خود از زندگی را رها کرده اند.

دوست داشتن خود یعنی : به رویا هایتان " آری " بگویید . به خواسته های افراد و فعالیت ها "نه "بگویید . قبل ازاینکه تسلیم خواسته ی دیگران شوید ، به حقیقت وجودی خود رجوع کنید . به خودتان گوش دهید . خود را ببخشید .

من نمی گویم که خودخواه و کاملا غیرقابل انعطاف باشید . خصوصا وقتی عزیزانتان به کمک شما نیاز دارند . اما این کار را به این دلیل انجام دهید که ظرفیت آن را در خود می بینید . این کار را از سر عشق انجام دهید ، نه از سر ترس ، احساس گناه ، شرم و سرزنش دیگران .

عشق به خود تمرینی روزانه است . حمایتی است که شما هر روز از خود می کنید . یعنی در هر تصمیم خود عشق را انتخاب کنید ، حتی اگر موجب ناراحتی لحظه ای دیگران شود . شما مجبور نیستید چیزی بیش از آنچه هستید و یا بخشنده تر باشید تا کسی دوستتان بدارد . شما همینطور هم دوست داشتنی هستید . می دانم که می خواهید به دیگران کمک کنید ؛ من هم می خواهم . اما نیاز های شما هم مهم است . اگر درمانده، گرفته و نا توان باشید به درد هیچکس نخواهید خورد . شما نیاز به مراقبت از خود و محبت به خود دارید . شما نیاز به صرف زمان برای خود دارید . شما نباید و نمی توانید سلامتی خود را فدای آسایش دیگران کنید .

عهد ببندید که ابتدا خود را دوست داشته باشید .

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: آی بانو

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه