هيچ گاه لباس خيس و مرطوب را به تن نكنيد چنان چه لباس هايتان خيس شد فورا آن را عوض كنيد. خشك كردن

 هيچ گاه لباس خيس و مرطوب را به تن نكنيد چنان چه لباس هايتان خيس شد فورا آن را عوض كنيد. خشك كردن

موضع پس از هر بار توالت رفتن از جلو به عقب با استفاده از دستمال كاغذي مناسب و يك بار مصرف اهميت بسيار دارد چون در غير اين صورت محيط

گرم و مرطوب كه مناسب رشد بسياري از ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زاست فراهم مي شود. البته براي خشك كردن ناحيه تناسلي پس از

استحمام مي شود از سشوار ( با درجه باد سرد ) استفاده كنيد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه