نگاه اسلامی باید جایگزین نگاه ابزاری به زن شود. دبیرکارگروه مشارکت سیاسی معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: نباید به زن نگاه ابزاری داشت و باید نگاه به زنان اسلامی باشد چرا که اسلام برای زن کرامت قائل شده است. به نقل از تبیان به گزارش خبرنگار مهر، کبری روشنفکر در نشست خبری دومین همایش ملی اعتدال با عنوان زنان، اعتدال و توسعه در معاونت زنان ریاست جمهوری افزود: نباید به زن نگاه ابزاری داشت و باید نگاه به زنان اسلامی باشد چرا که اسلام برای زن کرامت قائل شده است. وی تصریح کرد: اعتدال در جامعه نیز به ...

نگاه اسلامی باید جایگزین نگاه ابزاری به زن شود

 
title

دبیرکارگروه مشارکت سیاسی معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: نباید به زن نگاه ابزاری داشت و باید نگاه به زنان اسلامی باشد چرا که اسلام برای زن کرامت قائل شده است.

به نقل از تبیان به گزارش خبرنگار مهر، کبری روشنفکر در نشست خبری دومین همایش ملی اعتدال با عنوان زنان، اعتدال و توسعه در معاونت زنان ریاست جمهوری افزود: نباید به زن نگاه ابزاری داشت و باید نگاه به زنان اسلامی باشد چرا که اسلام برای زن کرامت قائل شده است.

وی تصریح کرد: اعتدال در جامعه نیز به عنوان یک ضرورت است و جامعه به آن نیاز دارد و باید بیشتر به این مساله پرداخته شود تا اعتدال در همه بخش ها عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه زنان به عنوان حدود نیمی از جمعیت کشور بیشتر نیازمند توجه هستند، اظهار داشت: بانوان نیز باید دستاوردهای متفاوتی داشته باشند تا بتوانند موفقیت هایی در عرصه های مختلف داشته باشند.

روشن فکر ادامه داد: بانوان باید وارد عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شوند و مسائل و مشکلات خودشان را بازگو کنند وگرنه راه به جایی نخواهد برد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد مقالات از سوی مردان ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در این همایش هم استقبال بانوان بیشتر از مردان است و باید نگاه به برگزاری این گونه همایش ها نیز از سوی مردان بیشتر باشد و امیدواریم این همایش خروجی خوبی داشته باشد تا به بحث توسعه پایدار کمک شود.


خبرگزاری مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه