مکتب تو بهترین مکتب خانه دنیاست. همیشه در همه مراحل زندگی دوست دارید اولین نفر باشید. اولین نفر در کلاس درس، اولین نفر در دانشگاه و اولین نفر در جهان. این اولین بودن بزرگترین دغدغه زندگی است و تنها در یک جای جهان و در یک منصب، آخرین نفر بودن لذت بخش است، زمانی که مادر می شوید. هانیه ورشوچی-بخش خانواده ایرانی تبیان. وقتی مادر می شوید، دوست دارید همه اولین نفر باشند و شما آخرین نفر. شبها آخرین نفر به خواب می روید، با بیمارشدن فرزندان تان بیمار می شوید و احساس می کنید که اینجا ته دنیاست و ش ...

مکتب تو بهترین مکتب خانه دنیاست

همیشه در همه مراحل زندگی دوست دارید اولین  نفر باشید. اولین نفر در کلاس درس، اولین نفر در دانشگاه و اولین نفر در جهان. این اولین بودن بزرگترین دغدغه زندگی است و تنها در یک جای جهان و در یک منصب، آخرین نفر بودن لذت بخش است، زمانی که مادر می شوید.

هانیه ورشوچی-بخش خانواده ایرانی تبیان
مادر و فرزند

وقتی مادر می شوید، دوست دارید همه اولین نفر باشند و شما آخرین نفر. شبها آخرین نفر به خواب می روید، با بیمارشدن فرزندان تان بیمار می شوید و احساس می کنید که اینجا ته دنیاست و شما اولین و آخرین نفری هستید که می توانید فرزندتان را نجات دهید. وقتی که پای بیماری وسط می آید، ترجیح می دهید همه اعضاء خانواده تان درمان شود و شما اگر شد آخرین نفر باشید. وقتی که فرزندان تان لباس نو به تن می کنند،دیگر فرقی نمی کند شما چه پوشیده اید، هنگامی که او راضی است، انگار شما، دنیا را هدیه گرفته اید. اینطور بگویم زندگی که شروع می شود، فرقی نمی کند که فرزندانتان و همسرتان کجای زندگی باشند، مهم این است که آخرین نفر هستید و پشت آنها ایستاده اید و در این منصب که قرار می گیرید، اینکه نوبت تان چندم باشد مهم نیست، شما فقط می خواهید فرزندان و خانواده تان اولین نفر باشند.
اما ای مادران بیایید از امروز اولین نفر باشید. وقتی شما بهترین هستید، فرزندانتان یاد می گیرند، برای زندگی آینده شان بهترین را انتخاب کنند. آنها در مکتب مادری درس می آموزند و هیچگاه از اعتماد به نفسی که ندارند، شکایت نمی کنند. نظم را در جای جای زندگی شان می بینید چرا ک�� یاد گرفته اند در مسیر زندگی انضباط حرف اول را می زند.

رازدارتر از تو در جهان نیست

دلتان امن ترین پناهگاه دنیاست. و در هر لحظه ای، وقتی نگرانی و استرس ها در خانه دل فرزندتان رشد می کند، با آرامش ریشه آن را می خشکانید

مادران، مکتب شما بهترین مکتبخانه است و عیب فرزندانتان را پیش کسی بازگو نکرده و راز آنها را در قلب تان پنهان می کنید. در هر نمازتان سجده شکر می گذارید و قصه رازهای دختر و پسرتان را فقط و فقط برای خدا می گویید.

عشق را از شما آموختند

فرزندان، عشق، بخشش، امید را از چشمان شما آموخته اند، وقتی کودکی بیش نبودند، غذای وجودتان را به او می دادید و چه عاشقانه او را می نگریستید. در همان روزها معنی عشق و زندگی عاشقانه را فهمیدند و زمانی که خطای فرزندان تان را می بخشید، به زندگی امیدوار شده و با طعم بخشش آشنا می شود.

شکستهای زندگی را شکستی

تا آنجا که برایتان مقدور بود، تشویق را جایگزین تنبیه و انتقاد کردید. و آنها یاد گرفتن بعد از هر شکستی به زندگی بدبین نشوند و همان روزها از دریچه چشمان مادرانه شما، خوشبینانه زندگی را طی کردند تا بتواند از پس فراز و فرودهای زندگی سربلند بیرون بیایند.

امن ترین سرپناه دنیا تویی

در زندگی به فرزندانتان آموختید، دلتان امن ترین پناهگاه دنیاست. و در هر لحظه ای، وقتی نگرانی و استرس ها در خانه دل فرزندتان رشد می کند، با آرامش ریشه آن را می خشکانید. شما امن ترین فضای دنیا را به نام خود سند زده اید تا آغوش تان گرم ترین نقطه زمین باشد.

تو در کنار فرزندانت خلاصه می شوی

مادران، مکتب شما بهترین مکتب خانه است و عیب فرزندانتان را پیش کسی بازگو نکرده و راز آنها را در قلب تان پنهان می کنید

با نگاهتان، با دستانتان و با رفتارتان به آنها گفته اید که حمایت شان می کنید. آنروز ها که فرزندتان تصمیم گرفت، قله های عالم را با دو پایش فتح کند، فهماندید دستانتان همیشه همراه آنهاست. آنها فهمیدند اگر روزی زمین بخورند، حامی چون شما دارند.

وفاداری را به احترام تو آموختن

فرزندانتان به اعتماد شما، وفاداری را آموختند. اعتماد بین شما و فرزندان تان لحظه ای کمرنگ نشد و آنها یادگرفتن که به وفاداری تمام و کمال احترام بگذارند و  آن را به پاس رفتارهای شما آموختند.
مادرم تو الگویی داری چون فاطمه(س) که رسول خدا(ص) فرمود: فاطمه شادمانی قلب من است.دو پسرش میوه ی دلم و شوهرش نور دیدگانم و امامان از فرزندانش امین های پروردگارم و رشته ی میان او و آفریدگانش هستند. هر کس به آن ریسمان چنگ زند نجات خواهد یافت و هر که از آن تخلف ورزد،نابود خواهد شد.(1)

پاورقی:1)ریاحین،ج1،ص59  

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه