ميموزا

ميموزا

 

نویسنده: دکتر هرمزدیار کیانمهر
 

جنس میموزا ( Mimosa ) که گیاه حساس نیز نامیده می شود دارای بیش از 450 گونه است و در خانواده ی پروانه آسا (1) قرار دارد. این گیاهان به صورت های مختلف علفی، چوبی و درختی، یک ساله و چند ساله برگ ریز و همیشه سبز یافت می شوند. یک گونه از آنها M. pudica به نام گیاه حساس بومی برزیل بوده و مناسب کشت در گلخانه و آپارتمان است. این گیاه به بلندی 60- 50 سانتی متر می رسد. به صورت بته ای چوبی رشد نموده لیکن گیاهی است با عمر کوتاه یک ساله. برگ ها مرکب شانه ای و سبز کم رنگ بوده و دارای برگچه های متقابل بیضوی درازی هستند. در روز هنگامی که با گیاه تماس حاصل شود برگچه ها جمع شده، دمبرگ شل شده و به سمت پایین خم می شود. اگر بدون مزاحمت رها شود به زودی به حالت اولیه خود بر می گردد. گیاه برای حساسیت خود نسبت به تماس و برگ های زیبای شانه ای مرکب مورد توجه می باشد. گل های آن کوچک و نارنجی به صورت تجمع توپ مانندی روی ساقه های گلزائی در محور برگ ها و در تابستان و پاییز تولید می شوند.
گیاه را در گلدان حاوی کمپوست معمولی کاشته و در جایی که بیشترین نور به آن می رسد قرار دهید. در طول بهار و تابستان منظماً آبیاری نموده و گیاه را مرطوب نگهدارید. هر دو هفته یک بار با کود مایع تغذیه نمایید. در ماههای تابستان گلدان را در نور مستقیم و شدید آفتاب قرار ندهید. در ماه های گرم تابستان خاک را مرطوب نگاهداشته و گلدان را در معرض کولر قرار دهید.
ميموزا - تصویر 2
ازدیاد گیاه از طریق بذر صورت می گیرد. بذرها را در خاک کمپوست مرطوب در ماه های اسفند و فروردین بکارید و در دمای 21- 18 درجه سانتی گراد قرار دهید. پس از رویش، گیاهچه ها را به گلدان های کوچک منتقل نمایید. به موازاتی که گیاهان بزرگ می شوند و تا حد بلوغ آنها را به گلدان هایی بزرگتر انتقال دهید.
گیاه حساس معمولاً عاری از آفات و بیماری های گیاهی است.

پی نوشت ها :

1. Papilionaceae.

منبع مقاله :
کیانمهر، هرمزدیار، (1388)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری، تهران: آییژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه