فيتونيا

فيتونيا

 

نویسنده: دکتر هرمزدیار کیانمهر
 

جنس فیتونیا ( Fittonia) دارای چند گونه از گیاهان چند ساله خوابیده و رونده است و متعلق به خانواده ی آکانتاسه (1) می باشد. فیتونیا برای برگ های زینتی و رنگی خود مورد توجه برای پرورش در گلخانه و آپارتمان است. گیاه بایستی درون گلخانه و آپارتمان در جای گرم و مرطوب پرورش داده شود. فیتونیا گیاه حساسی است بنابراین با کوچکترین تغییرات در شرایط رشد ممکن است رشد آن تحت تأثیر قرار گیرد. دو گونه متداول آن یکی F. argyroneura که دارای برگ های تخم مرغی سبز تیره با رگبرگ هایی بارز و برجسته به رنگ کرم می باشد. به این صورت برگ توری به نظر می رسد. گل های آن غیرنمایشی به رنگ زرد یا کرم و به صورت سنبله ای در انتهای گیاه تولید می شوند. برای حفظ زیبایی گیاه ساقه های گلزا بایستی قطع شوند. گونه دیگر که مناسبتر برای کشت آپارتمانی است F.verschaffeltii است. این گیاه نیز شباهتی به گونه قبلی داشته با این تفاوت که برگ ها و رگبرها بارز و ارغوانی رنگ می شوند. هر دو این گونه ها بومی پرو هستند.
فیتونیا را در گلدان حاوی خاک پیت و کمپوست بکارید و آن را در جای مرطوب، سایه و گرم قرار دهید. اجازه ندهید دمای زمستان پایین تر از 13- 16 درجه سانتی گراد برود. در فصول رویش منظماً آبیاری نمایید و برگ ها را اسپری کنید. برای رشد سریعتر گلدان را در سینی یا جا گلدانی بزرگتر که حاوی خزه و یا ابر خیس شده است قرار دهید. از سال دوم آن را با کود مایع رقیق هر 10 روز یک مرتبه تغذیه نمایید. از سال سوم به بعد گیاه زیبایی خود را از دست داده و بایستی حذف شود. در زمستان آبیاری را متوقف نموده لیکن خاک گلدان را مرطوب نگاهدارید (شاید هفته ای یک بار آبیاری کافی باشد).
فيتونيا - تصویر 2
ازدیاد گیاه از طریق تقسیم گیاه و یا پاجست و جوانه های اطراف گیاه صورت می گیرد. گیاهچه های کوچک را در پیت بکارید آنها را در جای مخصوص مرطوب و در دمای حدود 21 درجه سانتی گراد قرار داده تا ریشه ایجاد کنند. سپس آنها را به گلدان و خاک تازه انتقال دهید.
فیتونیا معمولاً عاری از آفات و بیماری های گیاهی است.

پی نوشت :

1. Acanthaceae.

منبع مقاله :
کیانمهر، هرمزدیار، (1388)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری، تهران: آییژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه