فاتشدرا

فاتشدرا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

فاتشدرا (Fatshedera) يک هيبريد خاصي است متعلق به خانواده ي آرالياسه. (1) آنها گياهان هميشه سبز چند ساله با برگ هاي سبز زينتي و زيبا مي باشند و مناسب گلخانه و سطح پاسيو و آپارتمان هستند. اين گياهان در جاهاي خنک در کنار ديوار و نرده نيز مي رويند. گونه متداوال آنها F. lizei مخصوص رويش در گلدان ساقه هاي نسبتاً محکم و سخت و برگ هاي گسترده. برگ هاي آنها پهن سبز تيره و شفاف بار گنبدي و بريدگي پنجه اي (پنج بريدگي). ممکن است در جاي مناسب در اوايل پاييز و گاه در زمستان توليد گل بنمايد. گل هاي آنها نسبتاً کوچک به صورت چترک در خوشه اي مرکب ايجاد مي شوند. در برخي از هيبريدها نقاط و حواشي سفيد و کرم رنگي در برگ ها ايجاد مي شود. گياه بايستي در گلدان حاوي کمپوست رشد داده شده و در معرض نور کافي قرار داده شده و آبياري منظمي بشود. دماي زمستان نبايستي به پاييز از 4-5 درجه سانتي گراد برسد.
فاتشدرا - تصویر 2
ازدياد گياه از طريق قلمه هاي 12- 10 سانتي متري از انشعابات جانبي امکان پذير مي باشد. قلمه ها را در مخلوطي از کمپوست و شن کاشته و در جاي خنک قرار دهيد. اين کار در پاييز صورت مي گيرد. قلمه ها معمولاً در بهار سال بعد ريشه مي دهند. پس از آن گياهچه ها را در گلدان هاي کوچک و جداگانه بکاريد. آنها را براي داخل منازل و آپارتمان مي توان آماده نمود. همچنين آنها را نيز مي توان رديفي براي بالا رفتن از ديوار و نرده کاشت. هنگامي که آنها را براي سطح پاسيو مي کاريد بهتر است جوانه هايي را که برافراشته رشد مي کنند قطع نمايند.
گياه معمولاً عاري از بيماري و آفات گياهي است.

پي نوشت ها :

1. Araliaceae.

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه