زبرينا

زبرينا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

جنس زبرينا (Zebrina) از چهار گونه گياهان رونده تشکيل شده و در خانواده برگ بيدي کامليناسه (1) قرار دارد. اين گياهان براي برگ هاي زينتي خود مورد توجه جهت نگهداري در آپارتمان و گلخانه مي باشند. گونه متداول زينتي Z. pendula بومي مکزيک است. اين گياه رونده است با برگ هاي تخم مرغي کشيده. برگ ها در سطح بالايي به رنگ روشن با نوارهاي نقره اي بوده ولي در سطح زيرين به رنگ ارغواني مي باشند. گل هاي آن به رنگ ارغواني متمايل به قرمز روشن به صورت مجموعه هايي در نوک ساقه ها توليد مي شوند. زبرينا را در گلدان محتوي کمپوست معمولي کاشته و پشت پنجره که نور بيشتري دارد قرار دهيد. ليکن از نور مستقيم آفتاب دور نگهداريد. در بهار و تابستان منظماً آبياري نموده ليکن در پاييز و زمستان آب کمي به آن بدهيد. در فصول رشد (بهار و تابستان) هر دو هفته يک بار با کود مايع تغذيه نماييد. گياه را هر سال در بهار به گلدان و خاک تازه منتقل نماييد. در زمستان به دماي پاييني بين 7-10 درجه سانتي گراد نياز دارد. زبرينا از نزديکان برگ بيدي (2) مي باشد. آنها را در سبدها به صورت آويزان نيز مي توان نگهداري نمود به شرطي که آفتاب مستقيم به آن نتابد.
زبرينا - تصویر 2
زبرينا را نيز مانند برگ بيدي مي توان از طريق قلمه تکثير نمود. قلمه ها را به اندازه 8-7 سانتي متر از نوک ساقه در بهار ايجاد نموده آنها را در مخلوطي از پيت و شن بکاريد و در دماي 16-18 درجه سانتي گراد قرار دهيد. قلمه ها را پس از اين که ريشه ايجاد شد به صورت دستجاب 6-5 تايي در گلدان بکاريد. همچنين مي توان آنها را در گلدان و در سبد آويزان رشد داد. قلمه هايي که از نوک ساقه تهيه مي شوند پس از چند روز در آب نيز ريشه توليد مي نمايند. براي حفظ زيبايي گياه نوک برخي از ساقه هاي نورسته را قطع نماييد تا گياه پر و انبوه و زيباتر بشود. زبرينا معمولاً عاري از آفات و بيماري هاي گياهي است. ناهنجاري هاي فيزيولوژيکي گاهي سبب مي شود که برگ ها قهوه اي شده و قبل از بلوغ بريزند.

پي نوشت ها :

1- Commelinaceae
2- Tradescantia.

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه