اين‌ بار شما را با نكاتي‌ چند درمورد نگهداري‌ از وسايل‌ و لوزام‌منزل‌ و لوازم‌ شخصي‌ آشنا مي‌كنيم‌. رعايت‌ اين‌ نكات‌ مي‌تواند موجب‌سهولت‌ در انجام‌ كارها و نتيجه‌گيري‌بهتر از آنها شود.

اين‌ بار شما را با نكاتي‌ چند درمورد نگهداري‌ از وسايل‌ و لوزام‌منزل‌ و لوازم‌ شخصي‌ آشنا مي‌كنيم‌.
 رعايت‌ اين‌ نكات‌ مي‌تواند موجب‌سهولت‌ در انجام‌ كارها و نتيجه‌گيري‌بهتر از آنها شود.
- براي‌ اينكه‌ سيب‌ زميني‌ سياه‌نشود در آب‌ يك‌ قاشق‌ سركه‌ بريزيد.
- براي‌ گرفتن‌ زيادي‌ نمك‌ غذامي‌شود قطعه‌اي‌ قند ميان‌ آن‌نگاهداشته‌ و تقريبا 20 ثانيه‌ صبر كنيدتا نمك‌ زيادي‌ را به‌ خود بكشد.
- براي‌ اين‌ كه‌ سبزي‌ها و حبوبات‌و گوشت‌هاي‌ سفت‌ زودتر بپزد مقداربسيار كمي‌ جوش‌شيرين‌ در آب‌ آن‌بريزيد.
- براي‌ سفيد شدن‌ برنج‌ وجلوگيري‌ از له‌ شدن‌ آن‌ بعد از ده‌ دقيقه‌جوشيدن‌ نيم‌ استكان‌ آب‌ ليمو يا سركه‌به‌ آب‌ آن‌ اضافه‌ كنيد.
- براي‌ جداكردن‌ باقلا از پوست‌دوم‌ آن‌ قدري‌ نمك‌ روي‌ آن‌ بپاشيدبعد از ده‌ دقيقه‌ آن‌ را جدا كنيد; نتيجه‌عمل‌ تعجب‌ آور است‌.
- اگر خواستيم‌ لكه‌ رنگ‌ را ازروي‌ پارچه‌ سفيدي‌ برداريم‌ كمي‌آبليمو روي‌ آن‌ مي‌چكانيم‌، سپس‌ روي‌بخار كتري‌ آب‌ نگاه‌ داريم‌ تا بخار بافشار از لاي‌ تار و پود و پارچه‌ رد شودبعدا طبق‌ معمول‌ مي‌شوييم‌.
- براي‌ پاك‌ كردن‌ ظروف‌آلومينيوم‌ چند قاشق‌ سركه‌ داغ‌ شده‌ رابه‌ كار بريد.
- چند دانه‌ گوش‌ ماهي‌ را دركتري‌ قرار دهيد تا آهك‌ موجود درآب‌ را جذب‌ كند. در سماور نيزمي‌توان‌ از آن‌ استفاده‌ كرد.
- پوست‌ پرتقال‌ يا ليمو مي‌تواندبوگير مطبوعي‌ باشد. كافي‌ است‌ درفصل‌ سرما آنها را روي‌ بخاري‌ قراردهيد تا نتيجه‌ كار را ببينيد.
- مغز مدادهاي‌ غيرقابل‌ استفاده‌نيز مي‌توانند در خانه‌ مفيد واقع‌ شوند.اگر لولاهاي‌ در صداي‌ زننده‌اي‌ ايجادمي‌كنند مي‌توانيد مغز مداد را نرم‌ كنيدو آن‌ را با چند قطره‌ روغن‌ زيتون‌مخلوط كنيد. اين‌ مخلوط را به‌ لولاهابزنيد تا از شر سرو صداي‌ آنها آسوده‌شويد.
- كاغذ روزنامه‌ باطله‌ را دورنيندازيد. اگر روزنامه‌ مچاله‌ شده‌ راداخل‌ كفشي‌ كه‌ مرطوب‌ شده‌ است‌،قرار دهيم‌، هم‌ رطوبت‌ آن‌ را مي‌گيرد وهم‌ مانع‌ بدشكل‌ شدن‌ آن‌ مي‌گردد،كاغذ روزنامه‌ مچاله‌ شده‌ اگر درتابستان‌ داخل‌ بخاري‌ها گذاشته‌ شود،از زنگ‌ زدن‌ آنها جلو��يري‌ مي‌كند.
- سيب‌ زميني‌ خام‌ را مي‌توان‌براي‌ پاك‌ كردن‌ تابلوهاي‌ رنگي‌ روغني‌به‌ كار برد وقتي‌ سطح‌ بريده‌ شده‌ كثيف‌مي‌شود مي‌توانيد يك‌ لايه‌ ببريد و از نوشروع‌ كنيد.
- چند دانه‌ برنج‌ در داخل‌ نمكدان‌،مانع‌ مرطوب‌ شدن‌ و چسبيدن‌ دانه‌هاي‌نمك‌ به‌ يكديگر مي‌شود و در نتيجه‌نمك‌ به‌ راحتي‌ از سوراخ‌ نمكدان‌مي‌ريزد.
- يا يك‌ حبه‌ قند كه‌ كمي‌ خيس‌شده‌ باشد مي‌توانيد لكه‌هاي‌ سطحي‌حاصل‌ از اتوي‌ داغ‌ را از روي‌ لباس‌پاك‌ كند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه