رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی است. رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه و افزایش ظرفیت جامعه برای کاستن از شکاف‌های ساختاری است. به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش «زنان، اعتدال و توسعه» با بیان اینکه اعتدال برای حوزه زنان به منزله وضعیت متعادل و هماهنگ از هویت‌های اجتماعی و فرهنگی است، گفت: رویکرد اعتدال‌گرایانه با ماهیت و هویت زنان ایرانی هماهنگ و همسو است. وی ادامه داد: واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان ...

رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی است

 
title

رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه و افزایش ظرفیت جامعه برای کاستن از شکاف‌های ساختاری است.

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش «زنان، اعتدال و توسعه» با بیان اینکه اعتدال برای حوزه زنان به منزله وضعیت متعادل و هماهنگ از هویت‌های اجتماعی و فرهنگی است، گفت: رویکرد اعتدال‌گرایانه با ماهیت و هویت زنان ایرانی هماهنگ و همسو است.

وی ادامه داد: واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان می‌دهد طی یک قرن پیش در هنگام تفوق مناسبات و ساختارهای سنتی کمتر نشانی از طرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ایران دیده می‌شد. به تدریج صورت‌بندی مسائل زنان در گذار جامعه ایران از دالان‌های تغییرات ساختار، معطوف به توسعه‌یافتگی اتفاق افتاد. این تغییرات اگرچه از زندگی روزمره بروز کردند، اما در بستر واقعیت‌های اجتماعی جامعه قرار گرفتند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: تعارض‌ها و چالش‌های شکل‌ گرفته، شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و پراکندگی در صفوف فعالان حوزه زنان، نتیجه همین ساختار بود. نگاهی عمیق نشان می‌دهد رویکرد اعتدال، فرصتی تاریخ برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه و افزایش ظرفیت جامعه برای کاستن از شکاف‌های ساختاری است.


خبرگزاری مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه