دین مقدّس اسلام، در امور مربوط به خانه و کارهای مختلف خانواده، ادین مقدّس اسلام، در امور مربوط به خانه و کارهای مختلف خانواده، احکامی اوّلیه و احکامی ثانویه دارد:

 دین مقدّس اسلام، در امور مربوط به خانه و کارهای مختلف خانواده، ادین مقدّس اسلام، در امور مربوط به خانه و کارهای مختلف خانواده، احکامی اوّلیه و احکامی ثانویه دارد: احکام اوّلیه، آنهایی است که زن و شوهر باید در مرحلۀ نخست به آن عمل کنند،سپس اگر تخلّف ورزیدند، نوبت به احکام ثانویه می‌رسد، ولی بسیاری از مردم را می‌بینیم که حکم ثانویه را به جای حکم اولی می‌گیرند و در مقابل عمل، دچار سرگردانی می‌شوند.
آنهایی که دستورات اسلام را درست درک نکرده اند می‌گویند: دستور اسلام این است که زن در خانه شوهر وظیفه ندارد هیچ گونه کاری انجام دهد: نه بر او واجب است غذایی بپزد، نه ظرفی بشوید، نه دکمه‌ای بدوزد و نه نظافتی بکند، حتی برای شیر دادن کودکش هم می‌تواند تقاضای دایه یا اجرت نماید و شوهر هم می‌تواند به زن بگوید: راضی نیستم بدون اجازۀ من، پایت را از خانه بیرون گذاری، اگرچه پدرت بمیرد یا مادرت فَلج شود، یا بیشتر از دو دست لباس تابستانی و زمستانی وظیفه ندارم برایت بخرم. سپس می‌بینید اگر این دستور اسلام در خانواده‌ها عملی شود، زن در میان خانه اسیری در قفس می‌گردد و مرد رئیسی بدون خوراک و پوشاک و خانه مزبله‌ای غیر قابل زیست. 
درست است: حکم اسلام همین است، ولی این حکم در مرحلۀ دوم است و به اصطلاح حکمی است ثانوی و در مورد سرپیچی زوجین از حکم اوّل و در زمان درگیری و نزاع است. 
حکم اوّل اسلام که برای همگان است و حکمی است اصلی و قاطع و طبق عدالت و فطرت، این است که: خود زن و شوهر با آزادی و رضایت کامل، امور خانه را میان خود تقسیم کنند و هر یک قسمتی را به عهده بگیرد. 
فرض کنید چند نفر رفیق به مسافرت می‌روند. آنها کارهای چند روز مسافرت خود را به دو گونه می‌توانند انجام دهند: 
اوّل آن که در کمال خلوص و صفا، هر کس هر کاری که پیش آمد و معطّل مانده بود، ا نجام دهد. 
دوم این که از اوّل کارها را تقسیم کنند که یک نفر مثلاً باید خرید کند، دیگری غذا بپزد، سومی ظرف‌ها را بشوید و چهارمی وسیله رفت و آمد را آماده کند. اسلام به زن و شوهر اختیار داده است که نسبت به کارهای خانه هر یک از این دو طریق را که بخواهند انتخاب کنند.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه