ديفن باخيا

ديفن باخيا

 

نویسنده: دکتر هرمزدیار کیانمهر
 

جنس دیفن باخیا (Dieffenbachia) دارای حدود 30 گونه از گیاهان چند ساله همیشه سبز از خانواده ی گل شیپوری (1) است. دیفن باخیا برای برگ های زینتی و زیبای خود مورد توجه است و در گلخانه و آپارتمان کشت می شود. گیاه بایستی در منزل و گلخانه در جای گرم با دمای یکنواختی قرار داده شود. نور کافی بایستی به آن برسد لیکن به هوای آرام و بدون کوران نیاز دارد. اگر دما تغییرات زیادی بکند برگ های گیاه زیبایی خود را از دست داده و می ریزند. یکی از گونه های بسیار متداول آن D. picta است که بومی برزیل می باشد. این گیاه در شرایط مناسب ممکن است به بیش از یک متر ارتفاع برسد. برگ های آن معمولاً تخم مرغی است ولی به ابعاد مختلف رشد نموده با تنوعی از اختلاط رنگ های سبز و سفید و نقره ای و لکه های بزرگ و کوچک سفید و کرم رنگ به خصوص در مجاور رگبرگ های اصلی.
گیاه را در ابتدای بهار در گلدان حاوی خاک کمپوست کاشته و در جای گرم و مرطوب قرار دهید. مرتباً آبیاری نموده و در تابستان برگ ها را اسپری نمایید. در زمستان خاک را تنها مرطوب نگهدارید در جایی که دما پایین تر از 15 درجه سانتی گراد تنزل ننماید. چنانچه در دمای پایین تر قرار داده شود برخی از برگ ها به خصوص برگ های پایینی ریزش می نمایند. این وضعیت ممکن است همچنین در تغییرات دما و جا به جایی گیاه اتفاق افتد. گاه ممکن است درنتیجه آبیاری در زمستان و یا آبیاری بیش از حد گیاه بپوسد و گیاه گاملاً از بین برود. بنابراین آبیاری نیز بایستی در موقع لزوم ایجاد گیرد. اگر دما در زمستان نیز بالا باشد گیاه همیشه سرسبز و زیبا خواهد ماند به شرطی که دمای اطاق به وسیله حرارت مرکزی ثابت نگهداشته شود. در غیر این صورت و با گرمای بخاری و غیره به گیاه آسیب وارد خواهد شد. گیاه را از نور مستقیم آفتاب دور نگهدارید. لیکن نور غیرمستقیم و کافی نیاز دارد. برای تأمین رطوبت ثابت و دائمی می توان گلدان را در سینی و یا جاگلدانی بزرگی قرار داد که حاوی خزه و ابر خیس شده باشد.
ديفن باخيا - تصویر 2
گیاه مواد و شیرابه سمی تولید می نماید. بنابراین بایستی از دسترس کودکان دور نگاهداشته شده و هنگام بریدگی برگ یا ساقه مراقب باشید که با چشم و دهان تماسی حاصل نشود.
ازدیاد دیفن باخیا از طریق قلمه و یا رویش گیاهچه های جدید اطراف گیاه صورت می گیرد. در بهار یا تابستان نوک گیاه را قطع و آن را در مخلوطی از پیت و شن و در جای گرم و مرطوب قرار دهید تا ریشه ایجاد نماید. ساقه باقی مانده گیاه را نیز به چند قطعه چند سانتی متری تقسیم نموده و در جای گرم و مرطوب و در خاک و به طور سطحی قرار دهید تا ریشه ایجاد نمایند سپس آنها را به گلدان منتقل نمایید. بقیه گیاه را مدتی به حال خود رها نمایید به احتمال زیاد مجدداً رشد خواهد نمود.
دیفن باخیا معمولاً عاری از آفت و بیماری است.

پی نوشت ها :

1. Araceae.

منبع مقاله :
کیانمهر، هرمزدیار، (1388)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری، تهران: آییژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه