تيپ مرد آزاردهنده!

تيپ مرد آزاردهنده!
تيپ مرد آزاردهنده!


 


 

خانم ها از اين مردان پرهيز مي کنند
 

آيا تا به حال رفتار شما باعث رنجش خاطر همسرتان شده است؟ آيا نگرانيد که رفتار شما ممکن است نتيجه عکس دهد؟
خانم ها به نوع خاصي از مردها علاقه دارند، به همين دليل از مردهايي که داراي يکسري خصوصيات خاص هستند، به شدت پرهيز مي کنند. اين امر در دوران اوليه ارتباط از اهميت ويژه اي برخوردار است، درست زماني که خانم ها در حال قضاوت خصوصيات اخلاقي آقايان هستند. در زير خصوصيات 8 تيپ از مرداني که خانم ها سعي مي کنند خودشان را از آنها دور نگه دارند، آمده است. ما اين اطلاعات را از طريق مصاحبه هايي که با جمع کثيري از خانم ها داشتيم، به دست آورده ايم.
اگر يکي يا چند عدد از خصوصيات زير در شخصيت شما وجود داشت، جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد چرا که اغلب آنها باعث برهم خوردن رابطه نخواهند شد. نظر ما اين نيست که خصوصيات اخلاقي خود را به طور کلي تغيير دهيد، بلکه مراقب آن دسته از رفتاري که به مزاج خانم ها چندان خوشايند نيست باشيد. خواندن مقاله را ادامه دهيد تا متوجه شويد که خانم ها چه چيزهايي را دوست ندارند. از اين طريق دفعه آينده که با همسرتان ملاقات داشتيد، راحت تر مي توانيد اثرگذار جلوه کنيد.

1- مرد نيازمند:
 

او بيش از اندازه احساساتي است و از همان آغاز کار تمام عواطف خود را بيرون مي ريزد. اين مرد نسبت به خود شک دارد و دايماً نيازمند اطمينان هاي مکرر در زمينه شغلي دوستي و رابطه اي است.
چرا او جذاب نيست؟ اعتماد به نفس و استقلال از جمله خصوصيات جذاب آقايان در نظر خانم ها هستند و عدم اطمينان و وابستگي، نکوهيده است. بيشتر خانم ها دنبال مرد قدرتمندي هستند که در زندگي بتوانند بر او تکيه کنند. بنابراين اگر شما هميشه بر آنها تکيه کنيد- به ويژه در مراحل ابتدايي رابطه- او ممکن است نسبت به توانايي هاي شما مشکوک شود و از آنجايي که خانم ها با تمام ناامني ها به يک رابطه قدم مي گذارند، ديگر انتظار ندارند که از جانب شما نيز شاهد عدم اطمينان باشند.
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ زمان بندي راه حل کار شماست. شما در آغاز ارتباط بايد خيلي مراقب اخلاق و رفتار خودتان باشيد. ناامني ها و تمام احساسات خود را يک جا بروز ندهيد. زماني که رابطه شما به اندازه کافي صميمي شد، مي توانيد عواطف خود را تا آنجا که ميل داريد با او در ميان بگذاريد. در آن زمان او حتي به خاطر انجام اين کار از شما سپاسگزار نيز خواهد شد.

2- مردي که رفتارش قابل پيش بيني باشد:
 

خانم ها از اين نوع مردها خوش شان نمي آيد چرا که مي توانند به راحتي تمام عکس العمل هايش را پيش بيني کنند. چنين مردي در ذهن خود پيرو يکسري قوانين و مقررات خاصي است که هميشه رفتارهايش را بر پايه آنها انجام مي دهد. به عنوان مثال هيچ گاه براي اين که خانم را سورپرايز کنند، بدون قرار قبلي او را به گردش نمي برند.
چرا او جذاب نيست؟ اگر خانم ها تا حدي به دنبال رفتار غيرقابل انتظار در آقايان مي گردند( مردهايي با روح آزاد)، به اين دليل است که اکثر خانم ها خواهان « پسران شيطان» مي باشند. اين اصلاً به دليل شيطنت نيست که خانم ها جذب مي شوند، بلکه دليل اصلي آن غيرقابل پيش بيني بودن آنهاست.
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ اگر مي خواهيد در خانم ها تأثير بگذاريد، لزوماً نبايد آدم بدي باشيد، بلکه سعي کنيد خصوصيات مثبت را با هم جمع کنيد( به ويژه در ابتداي رابطه) . به راحتي با او تماس بگيريد و براي آخر هفته وي را به يک پيک نيک يا شام خوشمزه دعوت کنيد. زماني که اين کار را انجام دهيد، اگر تا چند وقت هم درگير کارهاي روزمره خود باشيد، او از دست شما ناراحت نمي شود. سعي کنيد هرچند وقت يک بار با انجام کارهاي اينچنيني او را شگفت زده کنيد و سرزندگي و شادابي را به رابطه خود دعوت کنيد.

3- مرد متکبر :
 

او بسيار خودخواه و خودبين است. همچنين بي ادب نيز هست؛ نه تنها با خانم ها بلکه با تمام افراد و احساس مي کند که همه از او پايين تر هستند. حتي اگر در روز ملاقات، شخصي که داراي چنين خصوصيتي است، با خانم مورد نظر مهربان باشد و برخورد خوبي داشته باشد، باز هم کافي نخواهد بود زيرا خانم ها رفتار شما را با ساير افراد را نيز مدنظر مي گيرند.
چرا او جذاب نيست؟ خانم ها اغلب براي ارزيابي خصوصيات اخلاقي مردها رفتار آنها را با افراد ديگر مي سنجند. بنابراين اگر در روز ملاقات با او مهربان باشيد، خانم رفتار شما با ساير افراد را نيز مدنظر قرار مي دهد.
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ هيچ خانمي دوست ندارد جلوي مردي کم بياورد. بنابراين زمان ملاقات بهتر است خودپرستي تان را پنهان کنيد و اگر مي خواهيد حقيقتاً در او تأثير بگذاريد، بايد با تمام افرادي که در کنار شما هستند، با احترام رفتار کنيد چرا که او در حال نظاره شماست.

4- مرد خشن و بي نزاکت:
 

چنين مردي نزد شما خانم هاي ديگر را هم از زير نظر خود مي گذراند، با خدمتکار رستوران بيش از اندازه صحبت کرده و احساس صميميت مي نمايد. روي هم رفته او براي خانم ها هيچ گونه ارزش و اعتباري قايل نيست مگر براي غرايزش!
چرا او جذاب نيست؟ اين کار نه تنها نوعي بي نزاکتي قلمداد مي شود، بلکه باعث مي شود تا خانم حس عزت نفس خود را نيز از دست بدهد. اگر در اولين قرار ملاقات با يک خانم چنين رفتاري را از خود بروز بدهيد، بدون شک هيچ شانسي براي برقراري ارتباط پيدا نخواهيد کرد.
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ اگر نمي توانيد چنين اخلاقي را براي مدت زماني طولاني از خود دور نگه داريد، حداقل سعي کنيد که در اولين ملاقات چنين کارهايي از شما سر نزند. اگر بخواهيد دايماً نگاه هاي تان را به اين طرف و آن طرف بچرخانيد، اين کار پس از مدتي به صورت يک عادت ناپسند درمي آيد. چنانچه بخواهيم با صداقت کامل به قضيه نگاه کنيم، بايد بگوييم که بروز چنين رفتاري در هيچ مرحله اي از رابطه براي طرف مقابل، به هيچ وجه قابل قبول نيست.

5- مرد چيپ:
 

اين نوع از آقايان، خانم ها را به شام دعوت مي کنند و زماني که موقع پرداخت صورتحساب فرا مي رسد، با وقاحت تمام از خانم مي خواهند که پول غذا را دانگي حساب کنند. هيچ گاه پول هايش را به خاطر خريد گل براي همسرش خرج نمي کند و هميشه ارزان ترين غذا را انتخاب مي کند. او از همان اولين قرار ملاقات طوري برخورد مي کند که گويي در تنگناي مالي قرار دارد.
چرا او جذاب نيست؟ چند ملاقات اوليه معمولاً بايد با سخاوت تمام انجام شود و لغاتي نظير « پس انداز» و « بودجه» نبايد حرفي براي گفتن پيدا کنند. اگر در اولين قرار ملاقات برايش خاطره اي از جمع کردن پول بسازيد، شانس خود را براي ادامه رابطه از دست خواهيد داد. اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ سر کيسه را شل کنيد. لازم نيست براي تأثيرگذاري هزينه زيادي در نظر بگيريد، اما بايد کاري کنيد که او تصور کند وجودش براي شما خاص است. خريد گل هم هراز چندگاهي مزه خوبي دارد.

6- مرد جر و بحث کن:
 

اين تيپ مردها عادت دارند که هر گفتگويي را به سرعت به مشاجره تبديل کنند. اما بايد بدانيد اگر خانم ها را مجبور کنيد که تمام مدت به دفاع از خود بپردازند، زندگي آنچنان که بايد و شايد براي شان دلپذير نخواهد بود. او زماني که خانم را با خود به بيرون مي برد، به جاي اين که او احساس کند به گردش و تفريح آمده، بيشتر تصور مي کند که در يک جلسه مناقشه است. به همين دليل به لاک دفاعي فرو رفته و آسيب پذير مي شود.
چرا او جذاب نيست؟ قرار ملاقات بايد يک تجربه دلپذير باشد. اگر او مجبور باشد که تمام مدت با شما سر و کله بزند، ديگر وقتي براي لذت بردن باقي نخواهد ماند. جر و بحث بيش از اندازه باعث ايجاد استرس مي شود و شما هم به طور يقين هرگز نمي خواهيد که همسرتان از شما خاطره هاي استرس زايي را در ذهنش ثبت کند.
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ مهمترين کار اين است که آرامش خود را در هر شرايطي حفظ کنيد. شما به اين دليل جر و بحث راه مي اندازيد که در مورد موضوعي، عصبي و نامطمئن هستيد. بنابراين قبل از قرار ملاقات، تمام چيزهايي که در ذهن داريد را روي کاغذ بياوريد و سؤالات مناسب را از بين آنها انتخاب کنيد. با اين کار نه تنها کار شما به جر و بحث کشيده نخواهد شد، بلکه گفتگوي آرام و دلنشيني نيز داريد.

7- مرد عقل کل:
 

اين گونه افراد فقط در پي قضاوت رفتار سايرين هستند. او از همان روز اول شروع مي کند به گفتن چيزهايي از اين قبيل: « شما اصلاً نبايد لب به نوشابه بزنيد»، « دسر باعث ايجاد چاقي مي شود» و...
چرا او جذاب نيست؟ هيچ کس دوست ندارد مورد قضاوت ديگران قرار بگيرد به ويژه در روز ملاقات. انسان ها اين کار را آزاردهنده و بي ادبي قلمداد مي کنند.
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ شما مي توانيد نطق هاي خود را براي زماني نگه داريد که رابطه اندکي صميمي تر شد. اما تا قبل از آن، سفارش دسر او به شما ارتباطي پيدا نمي کند!

8- مرد زن گريز:
 

اين تيپ مردها با تلخکامي تمام با خانم ها برخورد مي کنند. آنها در روز ملاقات نمي توانند خود را نگه دارند و مرتباً از جنس مؤنث ايراد گرفته، دشنام مي دهند و از او انتقاد مي کنند.
چرا او جذاب نيست؟ اين خصوصيت تنها رفتاري است که مطمئناً باعث برهم خوردن ارتباط خواهد شد و اصلاً هم جاي تعجب وجود ندارد. آيا شما به شخصه خانمي را سراغ داريد که از بودن در يک چنين رابطه اي لذت ببرد؟
اگر چنين فردي هستيد، چه بکنيد؟ شما نياز داريد که مجدداً نگاهي به طرز برخورد خود بيندازيد. اين رفتار نه تنها بي ادبانه و کثيف مي باشد، بلکه تنها تيري است که باعث از بين رفتن علاقه مي شود.

مرد شگفت آوري باشيد
 

اگر داراي هريک از خصوصيات ذکر شده هستيد، لازم نيست بيش از اندازه بترسيد. اما هميشه به خاطر داشته باشيد اينها نکاتي هستند که خانم ها معمولاً روي آن بسيار دقيق مي شوند. پس اگر مي خواهيد از ملاقات خود بهترين نتيجه را کسب کنيد، ليست بالا را مطالعه کنيد و تا آنجا که مي توانيد از اين رفتارهاي « خانم ناپسند» اجتناب کنيد!
منبع: کوچه ما، شماره 10. 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه