تزئین سبد با روبان دوزی

 تزئین سبد با روبان دوزی


 

لوازم مورد نیاز:

پارچه (با رنگ و جنس دلخواه)- کارگاه- مقوای ماکت سازی-پارچه چین دار-روبان 1تا3 و نیم سانتی به رنگ های مختلف و دلخواه-مروارید- نخ DMC-چسب حرارتی- ابر نازک- نخ و سوزن- قیچی

مراحل انجام کار:

ابتدا طرح را به کمک کاربن روی پارچه بکشید و پارچه را داخل کارگاه بگذارید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 2
برای شروع دوخت ها بهتر است از جاهایی شروع کنید که برجسته نیستند تا دوخت های تخت و ساقه دوزی ها راحت تر انجام شوند. برای دوختن ساقه ها با نخ DMC سبز دوخت های ساده و یکی در میان زیر و رو مانند کوک زدن بدوزید و مابین کوک ها را با روبان سبز نیم سانتی دوخت های ساده بزنید. (یا برعکس) در مرحله بعد برای شکوفه های کوچک ابتدا نخ را از پارچه رد کنید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 3
10تا15 سانتی متر روبان نیم سانتی را برش بزنید.
با نخ و سوزن روی روبان شلال های کوچکی بزنید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 4
نخ را جمع کنید.
با دست به آن حالت دهید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 5
برای دوختن گل های 5 پر یک مروارید درشت را وسط گل بدوزید.
از اطراف مروارید با روبان یک سانتی گلبرگ ها را بدوزید. سوزن را از مرکز گل درآورید و حدوداً 2 سانت برای گلبرگ در نظر بگیرید و سوزن را همزمان داخل پارچه و روبان فرو کنید؛ به طوری که انتهای روبان تیز شود و شکل بگیرد.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 6
برای این که گلبرگ حالت زیباتری بگیرد بهتر است انگشت تان را زیر روبان بگذارید تا کمی شل باشد و حالت دار بایستد.
همه ی گلبرگ ها را بدوزید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 7
برای گل هایی که با مروارید درست شده اند یک مروارید را در مرکز گل دوخته و سپس 10 عدد مروارید کوچک را در نخ بیندازید و دور مروارید مرکز بپیچید و بعد با دوخت آن ها را ثابت کنید.
بزرگی و کوچکی گل به نظر شما بستگی دارد. برای بزرگ شدن گل از چند رشته مروارید ریز استفاده کنید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 8
برای برگ های ریز و ساقه هایی که برگ دارند از همان روش گل های 5 پر و 3 پر استفاده کنید. گره ی فرانسوی و گل رز که در شماره های قبلی مجله آموزش داده شده است را در انتها روی پارچه در جاهای تعیین شده محکم بدوزید. در مرحله بعد یک بیضی به اندازه ی در سبد روی مقوای ماکت سازی بکشید و برش بزنید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 9
روی آن را با ابر نازک بپوشانید.
پارچه روبان دوزی شده را روی آن بچسبانید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 10
لبه های پارچه را به زیر مقوا بکشید و بچسبانید.
دوباره یک بیضی هم اندازه ی قبلی روی مقوای ماکت سازی درآورید و زیر کار بچسبانید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 11
چین آماده را دور تا دور کار بچسبانید. انتهای چین را خوب محکم کنید.
برای زیباتر شدن کار به دیواره های سبد نیز چین آماده که هماهنگ با پارچه و روبان ها باشد بچسبانید.
تزئین سبد با روبان دوزی - تصویر 12
منبع: نشریه ترمه شماره 18

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه