با الگو قرار دادن افراد تحسین برانگیز به راهنمای درون برسید. سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: هنگامی که در اخذ تصمیمات درست مردد می شویم می توانیم با الگو پذیری از فرد موفق و تحسین برانگیز اطرافمان، به یک راهنمای درون برسیم. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی تصریح کرد: هنگامی که به الگوی مورد نظر در ذهنمان فکر می کنیم ، در عمل نیز سطح ذهن و بینشمان با قدرت بیشتری قادر به انجام رفتارهای درست و بدور از اشتباه خواهد بود. این روانشناس ادامه داد: الگو برداری از افراد موفق حتی در بسیار ...

با الگو قرار دادن افراد تحسین برانگیز به راهنمای درون برسید

 
title

سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: هنگامی که در اخذ تصمیمات درست مردد می شویم می توانیم با الگو پذیری از فرد موفق و تحسین برانگیز اطرافمان، به یک راهنمای درون برسیم.

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران وی تصریح کرد: هنگامی که به الگوی مورد نظر در ذهنمان فکر می کنیم ، در عمل نیز سطح ذهن و بینشمان با قدرت بیشتری قادر به انجام رفتارهای درست و بدور از اشتباه خواهد بود.

این روانشناس ادامه داد: الگو برداری از افراد موفق حتی در بسیاری از مواقع خشم، رنجش، حسادت و سرک کشیدن در زندگی دیگران را از بین می برد چرا که این افراد تنها به دنبال موفقیت در کار و امورات زندگی خود بوده و به موفقیت فکر می کنند.

وی افزود: در مواقع حساس و در هنگام عدم دسترسی به افراد مطمئن در اخذ تصمیمات درست، می توانیم از کمک گرفتن ازراهنمای درونمان بهترین عمل را انجام دهیم.

فغانپور در پایان گفت: افراد بدلیل اینکه از مورد انتقاد قرار گرفتن گریزانند ، در مواجه با زمان تصمیم گیری خواهان حضور شخصی مطمئن هستند که با راهنمایی او بهترین عمل را انجام دهند بنابراین با وجود یک راهنمای درون در مواقع ضروری این مشکل برطرف خواهد شد. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه