افلاندرا

افلاندرا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

افلاندرا (Aphelandra) متعلق به خانواده ي آکانتاسه (1) و داراي حدود 200 گونه است. آنها گياهان هميشه سبز گلخانه اي و آپارتماني را تشکيل مي دهند. گونه ي A. squarosa يکي از گونه هاي بسيار متداول است که براي برگ هاي زينتي و گل هاي زيباي خود مورد توجه زيادي است. برگ هاي نيزه اي نوک تيز و سبز تيره که غالباً رگبرگ هاي سفيد دارند به صورت متقابل قرار دارند. گل هاي زيباي آن به صورت فشرده سنبله مانند و پهلودار در انتهاي ساقه توليد مي شوند.
گل ها نسبتاً کوچک زرد و لوله اي بود که روي برگه هاي زرد زينتي ايجاد مي شوند. گلزايي معمولاً در تابستان صورت مي گيرد.
گياه هنگام گلزايي به آبياري منظم و زيادي نياز دارد ليکن در پاييز و زمستان آبياري بايستي متوقف شده ليکن خاک آنها نبايستي کاملاً خشک شود، يعني نمناک باشد. افلاندرا به نور کافي نياز دارد، ليکن نه نور مستقيم آفتاب. درون گلخانه نبايستي نور شديد به آنها برسد. گياهان را اوايل بهار به گلدان هايي جديد با خاک (کمپوست) جديد منتقل نماييد. هر دو يا سه هفته يک مرتبه با کود مايع تغذيه نماييد. در زمستان نيز به تغذيه آنها با فواصل بيشتر ادامه دهيد. در زمستان نبايد درجه دما پايين تر از 10درجه سانتي گراد باشد.
افلاندرا - تصویر 2
در هنگام تکثير پس از گلزايي گياه را تا پايين قطع نماييد به صورتي که 4-2 برگ از آن باقي بماند. اين کار موجب رويش جوانه ها در پايين مي شود. جوانه ها را پس از آن که حدود 10 سانتي متر رشد کردند قطع نموده و در مخلوطي از ماسه و پيت فرو برده و در جاي گرم و مرطوب قرار دهيد. تا ايجاد ريشه نمايند. سپس آنها را به گلدان هاي جداگانه منتقل نماييد.
گاه ممکن است حشرات ريز و يا عدم تغذيه مناسب موجب از بين رفتن زيبايي برگ ها بشوند.

پي نوشت ها :

1. Acanthaceae

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

��شاهده سایت نشونه