آگلونما

آگلونما

 

نویسنده: دکتر هرمزدیار کیانمهر
 

آگلونما Aglaonema متعلق به خانواده گل شیپوری (1) و دارای حدود 50 گونه می باشد. این گیاهان چند ساله همیشه سبز در آپارتمان و گلخانه نگهداری می شوند. گل های آنها مانند گل شیپوری ایجاد اسپاته (2) زینتی نموده و علاوه بر آن برگ های آنها رنگارنگ است. اختلاط رنگ های سبز و سفید در برگ ها منظره زیبایی را ایجاد می نمایند.
آگلونما - تصویر 2
این گیاهان را در جای مرطوب، گرم و سایه قرار دهید. خاک آنها را از کمپوست سبک انتخاب نموده و بایستی با نشت کامل باشد و آب درون گلدان باقی نماند. برای رشد بهتر گیاه گلدان آن را در گلدانی بزرگتر که محتوی پیت، خزه و یا ورمیکولات (3) می باشد قرار دهید که رطوبت بیشتری برای گیاه تأمین شود. گیاه به آبیاری کامل و نور کافی نیاز دارد ولی نه نور مستقیم. گیاه را با کود مایع تغذیه نمائید. چنانچه نیاز به گیاه بزرگتر باشد گلدان آن را هر سال یا هر دو سال یک مرتبه تعویض نمایید.
تکثیر آنها می تواند از راه تقسیم گیاه و یا از جوانه های کوچکتری که اطراف گیاه ایجاد می شوند صورت گیرد. جوانه ها و یا تقسیمات را با چند برگ متصل به آنها جدا نموده در جایی گرم و مرطوب در شن یا ماسه بکارید تا ریشه تولید نمایند. سپس آنها را به گلدان منتقل نمائید. این عمل بهتر است در بهار انجام شود. نگهداری آگلونما در آپارتمان بسیار آسان است. این گیاه معمولاً عاری از آفات و بیماری ها می باشد. آنها گیاهان زینتی ایده آلی را تشکیل می دهند.

پی نوشت ها :

1. Araceae
2. Spatha
3. Vermiculit

منبع مقاله :
کیانمهر، هرمزدیار، (1388)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری، تهران: آییژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه