آویز سنتی

 آویز سنتی


 

لوازم مورد نیاز:

قیچی-کنف رشته ای ضخیم- کنف رشته ای متوسط- کنف رشته ای متوسط دورنگ- کنف رشته ای نازک- چسب چوب- چسب تفنگی- مهره ی چشم زخم آبی- کنف پارچه ای- پارچه ی طرح گلیم 20×20- نخ- چوب،2 قطعه ی یک اندازه
از این آویز سنتی برای ورودی اتاق های خواب، ورودی راهرو، اُپن آشپزخانه و...می توان استفاده کرد.تعداد رشته های استفاده شده و کوتاهی و بلندی آن ها، بستگی به متراژ محدوده ی مورد استفاده و همچنین سلیقه ی افراد دارد. آویزی که در این جا آموزش داده می شود، به 4 رشته ی اصلی، یک اندازه و یک شکل احتیاج دارد که در این قسمت، تنها به طرز تهیه ی یک رشته پرداخته شده است و مابقی رشته ها شبیه هم ساخته می شوند.

مراحل انجام کار:

ابتدا 30تا 40سانتی متر(یا به اندازه ی دلخواه شما)از کنف متوسط دو رنگ را توسط چسب روی هم تابانده تا به شکل یک دایره ی توپر درآید.
آویز سنتی - تصویر 2
هر جا لازم دانستید می توانید دایره را تمام کنید و اضافات کنف را قیچی کنید.
در این مرحله، کنف ضخیم را به شکل یک حلقه ی دایره ای درآورید.دو سر انتهایی را به وسیله چسب محکم کرده و به هم وصل کنید.
آویز سنتی - تصویر 3
روی بخش چسبیده شده را با چسباندن تکه ای کنف پارچه ای بپوشانید.(این مرحله را برای هر رشته از آویز، 2 مرتبه انجام دهید.)
دور تا دور هر مربع 10در 10سانتی متری را چشب بزنید.
آویز سنتی - تصویر 4
رشته ی کنفی متوسط را دور کار بچسبانید.
رشته ی کنفی را در پشت مربع هم به همین روش بچسبانید.
آویز سنتی - تصویر 5
هر 4 مربع را مانند شکل کامل کنید.
10سانتی متر از کنف متوسط را به وسیله ی قیچی جدا کرده، یک سر آن را به کمک نخ محکم کنید.
آویز سنتی - تصویر 6
سر دیگر کنف را از هم باز کنید تا به حالت رشته رشته درآید.
این قسمت را از طرف سربسته شده، روی قسمتی از گوشه ی مربع که دو سر رشته ی کنفی آن به هم رسیده است بچسبانید تا مربع شکل تمیزتری داشته باشد.
آویز سنتی - تصویر 7
حالا برای اتصال این قطعات و ساختن یک رشته از این آویز زیبا به این شکل عمل کنید: به اندازه ی دلخواه کنف نازک را انتخاب کرده و آن را از مرکز دایره ی توپر کنفی رد کنید، طوری که دایه ی کنفی توپر در وسط آن قرار گیرد. در مرحله بعد یک انتهای رشته را از سوراخ وسط مهره ی آبی رد کنید و با گره محکم کنید.
حلقه ی کنفی از پیش آماده شده را به انتهای رشته ی متصل به مهره، وصل کنید .(به نحوی که مهره ی آی داخل حلقه قرار گیرد.)
آویز سنتی - تصویر 8
در این شکل می بینید که مهره در مرکز دایره قرار گرفته است.
به وسیله رشته ای دیگر از همین کنف، این کار را با حلقه ی دوم هم انجام دهید. در مرحله بعد سرانجام انتهای رشته را به گوشه ی دیگر مربع پارچه ای آماده، متصل کنید.(یک پیشنهاد: می توانید با سوزن و نخ هم رنگ کنف،روی محل اتصال مربع و رشته ی کنفی را به طور ظریف و محو بدوزید تا کار محکم تر شود و همچنین می توانید با مهره های هم رنگ و هم آهنگ با آویز، روی محل اتصال را بپوشانید.)
آویز سنتی - تصویر 9
در واقع رشته ی نهایی از بالا به پایین شامل: دایره ی توپرکنفی+حلقه ی کنفی
+حلقه ی کنفی+مربع پارچه ای + کنف رشته رشته شده است.
آویز سنتی - تصویر 10
پس از تهیه ی 4 رشته ی کامل، روی تکه چوب ها چسب چوب بزنید.
انتهای آزاد هر رشته را بین دو چوب قرار دهید و محکم کنید.
آویز سنتی - تصویر 11
در انتها برای پوشاندن چوب ها، کنف نازک را خوب دور چوب ها بپیچید تا هیچ اثری از چوب نباشد.
آویز سنتی - تصویر 12
منبع: نشریه ترمه شماره 18

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه