آناناس

آناناس

 

نویسنده: دکتر هرمزدیار کیانمهر
 

آناناس (Ananas) متعلق به خانواده ی آناناس (1) است. اگر چه گیاه گلخانه ای می باشد لیکن گاهی درون ساختمان و آپارتمان نیز نگهداری می شود به شرط آن که در جای گرم و در نور کافی قرار داده شود. چند گونه از آنها در خاک رشد نموده و تولید میوه می نمایند از جمله گونه ی A. comosus که به آناناس تجاری معروف است.
گیاهان برای داشتن برگ های زینتی با نوارهای سبز و خاکستری و یا سفید مورد توجه می باشند. برگ های گراس مانند به صورت تجمع و فشرده در پایین ایجاد می شوند.
آناناس - تصویر 2
خاک بایستی مورد توجه باشد که از مخلوطی از دو قسمت لوم فیبری، یک قسمت پیت و یا خاک برگ پوسیده و یک قسمت شن ساخته شود. آبیاری بایستی منظم و کافی باشد لیکن تا آبیاری بعدی بایستی اجازه داده شود خاک خشک شود. گیاه بایستی در هوای گرم و نور کافی قرار داده شود و هر سال هنگام گل و میوه در ابتدای بهار گلدان و خاک آن تعویض شود.
بهترین راه تکثیر جدا نمودن جوانه ها از اطراف گیاه است. جوانه ای را هم که بالای میوه به صورت رویشی باقی مانده نیز می توان جدا نمود و از آن گیاه کاملی به دست آورد. جوانه ها که از گیاه مادر جدا شده اند بایستی 2 تا چند روز در معرض هوا قرار داده شده تا رطوبت آنها کاملاً گرفته شود. سپس آنها در شن مرطوب کشت داده شده تا ریشه ایجاد نمایند ( معمولاً حدود یک ماه ). بعد از آن گیاهان کوچک را می توان در خاک مخصوص که قبلاً توضیح داده شده در گلدان قرار داد و در گرما با نور کافی و با آبیاری منظم آنها را به صورت گیاهان بالغ به ثمر رساند.

پی نوشت ها :

1. Bromeliacea

منبع مقاله :
کیانمهر، هرمزدیار، (1388)، گل های آپارتمانی و سبزیکاری، تهران: آییژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه