آسپيديسترا

آسپيديسترا

 

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر
 

آسپيديسترا (Aspidistra) ( برگ عبايي ) متعلق به خانواه ي سوسن (1) است و داراي تنها هشت گونه از گياهان هميشه سبز آپارتماني و گلخانه اي است. آنها به آساني داخلي آپارتمان و ساختمان رشد نموده و به شرايط آب و هوايي مختلف درون ساختمان مقاوم هستند. حساسيت خاصي به تغييرات نور و دما ندارند. گونه معروف و متداول آنها A. elatior است که داراي برگ هاي سبز تيره نيزه اي دراز و جذابي بوده و به صورت گسترده رشد مي نمايند. هنگام بلوغ گل هاي کوچک غير زينتي فنجان مانندي را توليد مي کند.
خاک گلدان را از کمپوست غني انتخاب نموده، خوب آبياري نماييد به خصوص در تابستان و در نور نسبتاً ضعيفي قرار دهيد. براي داشتن گياه بزرگتر آن را هر سال به گلدان بزرگتر و خاک تازه منتقل نماييد. در طول سال هر يک يا دو ماه يک بار به آن کود بدهيد.
آسپيديسترا - تصویر 2
براي تکثير گياه برگ عبايي در بهار ريشه گياه را تقسيم نماييد و هر قسمت را با جوانه انتهايي و تعدادي برگ در گلدان و خاک تازه قرار داده و آب و غذا بدهيد.
حشرات و عنکبوت هاي کوچک ممکن است به گياه آسيب برسانند و در سطح برگ ها لکه ايجاد نمايند. گاه ممکن است در نتيجه آسيب هاي فيزيولوژيکي نوک برگ ها قهوه اي شده و شکاف ايجاد نمايند.

پي نوشت ها :

1- Liliaceae

منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه